WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY CODEMASTERS

Poprzez dostep do tej Witryny internetowej akceptujesz warunki wyszczególnione w niniejszym dokumencie oraz nasza Polityke Prywatnosci. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci prosimy o wyslanie zapytania na adres e-mail: custservice@codemasters.com

W niniejszych warunkach sformulowanie „my/nas/nasze/Codemasters” oznacza firme The Codemasters Software Company Limited, sformulowanie „Witryna” oznacza witryne internetowa umiejscowiona pod adresem www.codemasters.com (lub dowolnym pózniejszym adresem URL mogacym go zastapic) oraz wszystkie powiazane witryny internetowe i mikrowitryny firmy Codemasters, a sformulowanie „Ty/Twoje” oznacza uzytkownika Witryny internetowej.

Witryna internetowa nie moze byc wykorzystywana do celów nielegalnych, a sposób jej uzytkowania musi byc zgodny z majacym zastosowanie prawem i przepisami. Uzytkownik jest zobowiazany uzytkowac Witryne internetowa w sposób niepowodujacy przerwania dzialania, uszkodzenia, pogorszenia sprawnosci oraz skutecznosci lub funkcjonalnosci Witryny internetowej. Uzytkownik nie bedzie podejmowac prób uzyskania dostepu bez upowaznienia do jakichkolwiek elementów Witryny internetowej. W przypadku roszczen, zadan lub czynnosci przeciwko innym Uzytkownikom wynikajacych z uzytkowania Witryny internetowej przez Uzytkownika, beda one prowadzone niezaleznie i bez uwiklania firmy Codemasters.

NINIEJSZYM ZOBOWIAZUJESZ SIE DO PONIESIENIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI (I CALKOWITEGO ZABEZPIECZENIA FIRMY CODEMASTERS POD WZGLEDEM PRAWNYM) ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, ZOBOWIAZANIA PIENIEZNE, SZKODY, STRATY, KOSZTY I WYDATKI, WLICZAJAC OPLATY USTAWOWE PONOSZONE PRZEZ FIRME CODEMASTERS I MAJACE MIEJSCE W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW Z TWOJEJ STRONY LUB WSZELKIE INNE ZOBOWIAZANIA PIENIEZNE WYNIKAJACE Z UZYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ PRZEZ CIEBIE ALBO JAKAKOLWIEK INNA OSOBE UZYSKUJACA DOSTEP DO WITRYNY INTERNETOWEJ PRZY UZYCIU TWOJEGO KOMPUTERA LUB KONTA DOSTEPU DO INTERNETU.

Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwalego modyfikowania lub wylaczania Witryny internetowej (lub jej dowolnej czesci) z uprzednim powiadomieniem Uzytkowników lub bez, a Uzytkownicy akceptuja brak odpowiedzialnosci firmy Codemasters wzgledem Uzytkowników lub osób trzecich za dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji lub przestojów Witryny internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym terminie, a dalsze uzytkowanie Witryny internetowej (lub jakiejkolwiek jej czesci) przez Uzytkowników po wprowadzeniu takiej zmiany bedzie wymagac ich zgody na taka zmiane. Uzytkownik jest zobowiazany do regularnego sprawdzania zmian wprowadzanych do Warunków. W przypadku braku zgody na zmiane Warunków uzytkownik jest zobowiazany do natychmiastowego zaprzestania uzytkowania Witryny internetowej.

Witryna internetowa podlega ciaglym zmianom. Uzytkownik nie ma prawa do rekompensaty za brak mozliwosci uzytkowania jakiejkolwiek czesci Witryny internetowej z powodu awarii, zawieszenia lub wylaczenia calej Witryny internetowej lub jej czesci.

Firma Codemasters nie ponosi odpowiedzialnosci za dostepnosc jakichkolwiek zewnetrznych witryn lub zasobów oraz nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialnosci prawnej i finansowej, bezposrednio i posrednio, za polityke prywatnosci i zawartosc (w tym zawartosc przedstawiona blednie i w sposób znieslawiajacy) witryn internetowych stron trzecich, wliczajac (bez ograniczen) wszelkie reklamy, produkty lub inne materialy oferowane lub dostepne w takich witrynach lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody, utrate reputacji spowodowana lub w domniemaniu przypisana albo polaczona z uzytkowaniem lub poleganiem na jakiejkolwiek zawartosci, towarach lub uslugach dostepnych w takich zewnetrznych witrynach lub zasobach.

Firma Codemasters ma prawo, ale nie obowiazek, do monitorowania wszelkich czynnosci i tresci powiazanych z Witryna internetowa. Firma Codemasters moze prowadzic dochodzenia w sprawach wszelkich zgloszen dotyczacych niedotrzymania Warunków lub skarg i podejmowac wszelkie dzialania uznane za stosowne (m.in. wydawanie ostrzezen, zawieszanie, usuwanie lub stawianie warunków wzgledem dostepu Uzytkownika i/lub usuwanie wszelkich materialów z Witryny internetowej).

Uzytkownik potwierdza i akceptuje fakt, ze wszystkie prawa autorskie, znaki handlowe i wszelkie inne prawa wlasnosci intelektualnej we wszystkich materialach lub zawartosci dostarczanych jako czesc Witryny internetowej pozostaja wlasnoscia firmy Codemasters lub jej licencjodawców. Uzytkownik moze wykorzystywac ten material tylko w przypadku uzyskania zgody od firmy Codemasters.

Uzytkownik potwierdza i akceptuje fakt, ze materialy i zawartosc umieszczone w Witrynie internetowej sa udostepnione wylacznie do uzytku osobistego w celu niekomercyjnym i moga byc pobierane w tym celu tylko na jeden dysk twardy komputera. Wykorzystywanie materialów i zawartosci Witryny internetowej w innym celu jest surowo zabronione. Uzytkownik zobowiazuje sie do niepodejmowania nastepujacych dzialan: kopiowania, reprodukowania, przesylania, publikowania, wyswietlania, dystrybuowania, wykorzystywania w celu komercyjnym i tworzenia prac pochodnych na podstawie tych materialów i zawartosci oraz do nieudzielania pomocy lub ulatwiania stronom trzecim wykonywania takich dzialan.

Witryna internetowa jest objeta Prawami autorskimi The Codemasters Software Company Limited. Wszelkie prawa zastrzezone.

NIE UDZIELAMY ZADNYCH GWARANCJI WYRAZNYCH ANI DOROZUMIANYCH W ZWIAZKU Z DOKLADNOSCIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, KTÓRE UMIESZCZAMY W WITRYNIE INTERNETOWEJ. WITRYNA INTERNETOWA JEST UDOSTEPNIONA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARE DOSTEPNOSCI BEZ ZADNYCH OSWIADCZEN I ZAPEWNIEN. JEZELI NIE ZOSTANIE WYSZCZEGÓLNIONE INACZEJ W ODDZIELNYCH WARUNKACH DOTYCZACYCH OKRESLONEGO PRODUKTU LUB USLUGI, TO NIE UDZIELAMY ZADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH I DOROZUMIANYCH, DOTYCZACYCH WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ PRODUKTÓW I USLUG OFEROWANYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ PRZEZ NAS LUB W NASZYM IMIENIU (WLICZAJAC POBIERANIE BEZPLATNEGO OPROGRAMOWANIA), W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE SATYSFAKCJONUJACEJ JAKOSCI, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU, NIENARUSZALNOSCI, KOMPATYBILNOSCI, BEZPIECZENSTWA, DOKLADNOSCI, STANU I KOMPLETNOSCI ORAZ GWARANCJA DOROZUMIANA WYNIKAJACA Z DZIALALNOSCI, UZYTKOWANIA LUB HANDLU.

JEZELI NIE ZOSTANIE WYSZCZEGÓLNIONE INACZEJ W ODDZIELNYCH WARUNKACH DOTYCZACYCH OKRESLONEGO PRODUKTU LUB USLUGI, TO NIE UDZIELAMY ZADNYCH GWARANCJI, ZE WITRYNA INTERNETOWA ORAZ PRODUKTY I USLUGI OFEROWANE W WITRYNIE INTERNETOWEJ PRZEZ NAS LUB W NASZYM IMIENIU (WLICZAJAC BEZPLATNE POBIERANIE OPROGRAMOWANIA) BEDA SPELNIAC WYMAGANIA UZYTKOWNIKA ORAZ BEDA DOSTARCZANE W SPOSÓB CIAGLY, TERMINOWY, BEZPIECZNY I WOLNY OD BLEDÓW, Z NAPRAWIENIEM WAD, A WITRYNA INTERNETOWA I SERWER MACIERZYSTY ORAZ PRODUKTY I USLUGI OFEROWANE W WITRYNIE INTERNETOWEJ PRZEZ NAS LUB W NASZYM IMIENIU (WLICZAJAC BEZPLATNE POBIERANIE OPROGRAMOWANIA) SA WOLNE OD WIRUSÓW I BLEDÓW, W PELNI FUNKCJONALNE, DOKLADNE I RZETELNE. NIE PONOSIMY ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI WZGLEDEM UZYTKOWNIKÓW ZA UTRATE ZAWARTOSCI I MATERIALÓW W SKUTEK WYSYLANIA LUB POBIERANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ.

NINIEJSZYM POTWIERDZASZ, ZE NIE UDZIELAMY GWARANCJI I NIE PONOSIMY ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA BEZPIECZENSTWO I POUFNOSC WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ WSZELKICH INFORMACJI UMIESZCZANYCH LUB POBIERANYCH PRZEZ CIEBIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOSCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (WLICZAJAC ZANIEDBANIA BEZ OGRANICZEN), PRZED-UMOWNEJ I INNEJ (W ODRÓZNIENIU OD SWIADOMEGO WPROWADZENIA W BLAD) ORAZ WYNIKAJACEJ LUB POWIAZANEJ Z WITRYNA INTERNETOWA ORAZ PRODUKTAMI I USLUGAMI OFEROWANYMI W WITRYNIE INTERNETOWEJ PRZEZ NAS LUB W NASZYM IMIENIU (WLICZAJACE BEZPLATNE POBIERANIE OPROGRAMOWANIA) ZA JAKIEKOLWIEK STRATY FINANSOWE (W TYM M.IN. UTRATA DOCHODÓW, ZYSKÓW, UMÓW, SPOSOBNOSCI BIZNESOWYCH I PRZEWIDYWANYCH OSZCZEDNOSCI) I UTRATE REPUTACJI ORAZ UTRATE I USZKODZENIE DANYCH, A TAKZE WSZELKIE SZCZEGÓLNE, POSREDNIE LUB WYNIKOWE STRATY, W ZADNYM PRZYPADKU, NIEZALEZNIE OD ROZWAZENIA TAKICH STRAT PRZEZ KTÓRAKOLWIEK ZE STRON W DNIU WYSTAPIENIA PRZYCZYNY STRATY.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci umownej, deliktowej i innej za jakiekolwiek straty i szkody wynikajace z dostepu do Witryny Internetowej przy uzyciu laczy hipertekstowych osób trzecich.

Bez wzgledu na wszelkie inne postanowienia wyszczególnione w Warunkach, prawa uzytkownika jako konsumenta w swietle prawa brytyjskiego nie beda ograniczone w zaden sposób w majacej tu zastosowanie czesci, poniewaz prawa te nie moga byc umniejszone poprzez umowe.

Tresc Warunków w zaden sposób nie moze wykluczyc lub ograniczyc naszej odpowiedzialnosci za smierc lub obrazenia ciala bedace skutkiem zaniedbania popelnionego przez nas lub przez naszych pracowników, przedstawicieli i osoby zatrudnione.

Jezeli którakolwiek czesc Warunków zostanie uznana za nielegalna, niewazna lub z jakiegos powodu niewykonalna, wtedy takie postanowienie zostanie wylaczone z Warunków i nie bedzie wplywac na legalnosc i wykonalnosc pozostalych postanowien Warunków.

Zadne postanowienia nie moga byc zinterpretowane jako nasze zrzeczenie sie w przypadku poprzedzajacego lub nastepujacego niedotrzymania umowy.

Niniejsze Warunki wraz z wyszczególnionymi odnosnymi dokumentami (podlegajacymi poprawkom) zawieraja cala umowe pomiedzy Uzytkownikiem i firma Codemasters odnosnie obejmowanego zakresu i zastepuja wszystkie poprzednie umowy, ustalenia, zobowiazania i propozycje pisemne i ustne pomiedzy Uzytkownikiem i firma Codemasters dotyczace tych spraw. Interpretacja tych Warunków nie bedzie zmieniana na podstawie objasnien lub informacji ustnych udzielanych przez którakolwiek ze stron. Uzytkownik potwierdza, ze akceptujac niniejsze Warunki nie opieral sie na zadnym odwzorowaniu, o ile nie zostalo ono wyraznie wyszczególnione w niniejszych Warunkach i potwierdza, ze nie bedzie stosowac przewidzianych prawem srodków wzgledem jakiejkolwiek blednej interpretacji, która nie zostala ujeta w niniejszych Warunkach, a w szczególnosci, ze potwierdzenie uzytkownika zawarte w niniejszym Artykule nie bedzie mialo zastosowania wzgledem jakichkolwiek nieuczciwych interpretacji, niezaleznie od tego, czy zostaly one ujete w niniejszych Warunkach.

Niniejszym akceptujesz warunki naszej polityki prywatnosci.

Warunki te beda w sposób wylaczny zarzadzane i tworzone zgodnie z prawem angielskim i walijskim, a wszelkie sprawy sporne beda rozpatrywane wylacznie przez wladze sadownicze tych krajów, z zastrzezeniem naszego prawa do rozpoczynania i prowadzenia postepowan z udzialem innych wladz sadowniczych wedlug naszego uznania.

Mozesz przekazac nam uwagi dotyczace tych Warunków za posrednictwem: poczty tradycyjnej na adres Lower Farm, Stoneythorpe, Southam, Warwickshire, United Kingdom, faksu pod numer +44 (0)1926 817 357, telefonu pod numer +44 (0)1926 814 132 lub poczty e-mail na adres custservice@codemasters.com. Dowód nadania nie stanowi gwarancji dotarcia Twojej wiadomosci do nas. Po otrzymaniu wiadomosci wysylamy potwierdzenie, które nalezy zachowac.

ZASADY KORZYSTANIA Z FORÓW INTERNETOWYCH FIRMY CODEMASTERS

Poprzez korzystanie z forum, pokoju rozmów oraz tablicy ogloszen firmy Codemasters (zwanymi dalej jako „Uslugi online”) uzytkownik potwierdza, ze przeczytal ze zrozumieniem i akceptuje niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej firmy Codemasters oraz akceptuje warunki Polityki prywatnosci firmy Codemasters. Uzytkownik nie moze korzystac z Uslug online firmy Codemasters, jesli nie zgadza sie z niniejszymi zasadami, a jezeli juz korzysta z Uslug online firmy Codemasters, to powinien natychmiast zaprzestan.

Uslugi online firmy Codemasters nie sa aktywnie monitorowane, a firma Codemasters nie jest odpowiedzialna za tresc jakichkolwiek publikowanych wiadomosci. Firma Codemasters ma prawo, ale nie obowiazek, do monitorowania wszelkich czynnosci i tresci powiazanych z Uslugami Online. Firma Codemasters nie reczy ani nie gwarantuje dokladnosci, kompletnosci ani przydatnosci jakiejkolwiek opublikowanej wiadomosci. Wiadomosci wyrazaja poglady ich autorów, a nie poglady firmy Codemasters. Firma Codemasters zastrzega sobie prawo do edytowania, usuwania lub odmówienia publikacji wszelkich wiadomosci lub watków wedle wlasnego uznania oraz z dowolnego powodu.

Uzytkownik, który uwaza, ze opublikowana wiadomosc jest niezgodna z zasadami, powinien skontaktowac sie z firma Codemasters poprzez wyslanie wiadomosci e-mail na adres custservice@codemasters.com

Uzytkownik niniejszym potwierdza, ze nie bedzie wysylal, publikowal ani przesylal poczta e-mail zadnych tresci, które moga naruszac prawa wlasnosci intelektualnych jakichkolwiek osób oraz podmiotów (w tym patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw majatkowych lub praw wlasnosci intelektualnej).

Uzytkownik potwierdza, ze nie bedzie wysylal, publikowal ani przesylal poczta e-mail zadnych materialów ani tresci, które (a) sa znieslawiajace, oszczercze, uciazliwe, grozace, naruszajace prywatnosc innych osób, szkodliwe, obrazliwe, napastliwe, obsceniczne, nienawistne, budzace zastrzezenia z powodów rasowych, etnicznych lub innych albo lamiace prawo w inny sposób, (b) zawieraja wirusy komputerowe lub inne programy komputerowe przeznaczone do zaklócania, niszczenia lub ograniczenia funkcjonalnosci oprogramowania lub sprzetu komputerowego oraz oprzyrzadowania telekomunikacyjnego, (c) moga naruszac prawa do wlasnosci intelektualnych innych osób lub podmiotów (w tym patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw majatkowych lub wlasnosci intelektualnych). Przez umieszczenie jakichkolwiek materialów uzytkownik potwierdza i gwarantuje, ze posiada prawo do dystrybuowania oraz powielania takich materialów.

Przez umieszczenie jakichkolwiek materialów uzytkownik potwierdza i gwarantuje, ze posiada prawo do dystrybuowania oraz powielania takich materialów.

Uzytkownik nie bedzie podszywal sie pod inne osoby lub podmioty albo w inny sposób bezprawnie sugerowal swojego powiazania z inna osoba lub podmiotem.

Uzytkownik zgadza sie, ze nie bedzie umieszczal wielokrotnie takich samych lub podobnych wiadomosci („floodowanie”) lub umieszczal obrazów o nadmiernej wielkosci lub niewlasciwej tresci.

Bez pisemnej zgody firmy Codemasters uzytkownik nie moze rozprowadzac ani publikowac niezapowiedzianych promocji, reklam ani zachet do skorzystania z funduszy, towarów oraz uslug, w tym m.in. niechciane wiadomosci e-mail, spam oraz lancuszki internetowe.

Wiadomosci publikowane za posrednictwem Uslug online staja sie wiadomosciami publicznymi. Uzytkownik powinien zachowac ostroznosc przy publikowaniu wiadomosci zawierajacych dane osobowe, na przyklad imie i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail. Opublikowanie swoich danych osobowych w Internecie moze byc przyczyna otrzymywania niechcianych wiadomosci od innych uzytkowników.

Firma Codemasters zastrzega sobie prawo do wydawania ostrzezen, zawieszenia lub usuniecia kont uzytkowników naruszajacych niniejsze zasady. Firma Codemasters moze od czasu do czasu wprowadzac modyfikacje w niniejszych zasadach. W takim wypadku staja sie one wiazace po ich opublikowaniu w Internecie.

Uzytkownik jest jedyna osoba odpowiedzialna za tresc wiadomosci oraz innych informacji wysylanych lub przekazywanych.

Korzystanie z Uslug online firmy Codemasters jest równoznaczne z przyznaniem przez uzytkownika firmie Codemasters nieodplatnego, bezterminowego, nieodwolalnego, niewylacznego i podlegajacego mozliwosci dalszego licencjonowania prawa do uzytkowania, modyfikowania, edytowania, adaptowania, publikowania, tlumaczenia, tworzenia dziel pochodnych, dystrybuowania, wykonywania i wyswietlania tresci publikowanych przez uzytkownika w dostepnych publicznie czesciach witryny codemasters.com.

W przypadku otrzymania zgloszenia o naruszeniu zasad uzytkowania lub skargi firma Codemasters moze prowadzic dochodzenie i podjac dzialania, które uzna za stosowne. Dzialania takie obejmuja m.in. wydanie ostrzezenia, usuniecie opublikowanej tresci oraz/lub zgloszenie dzialalnosci podejrzewanej o naruszenie przepisów prawa do przedstawicieli organów scigania, organów nadzorczych lub innych instytucji.

Majac na uwadze globalny zasieg Internetu uzytkownik zgadza sie przestrzegac wszelkich lokalnych przepisów dotyczacych zasad postepowania w sieci oraz dopuszczalnych tresci.

PODEJMUJEMY SRODKI OSTROZNOSCI W ODNIESIENIU DO INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW, JEDNAKZE, Z WYJATKIEM PRZYPADKÓW SMIERCI LUB OBRAZEN CIALA SPOWODOWANYCH NASZYM ZANIEDBANIEM, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE STRATY I SZKODY WYNIKAJACE Z JAKICHKOLWIEK NARUSZEN ZABEZPIECZEN, JAKIE MOGA NASTAPIC.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - Codemasters EUROPEAN PRIVACY NOTICE

Firma Codemasters dba o prywatność użytkowników. Niniejszy dokument opisuje naszą politykę dotyczącą danych osobowych przekazywanych nam przez użytkownika. „Codemasters” to nazwa handlowa firmy The Codemasters Software Company Limited zarejestrowanej i posiadającej siedzibę pod adresem Codemasters Campus, Stoneythorpe, Southam CV47 2DL, Wielka Brytania. Witryna oznacza witrynę www.codemasters.com („Witryna”). Firma Codemasters jest producentem i wydawcą gier komputerowych („Gry”) dostępnych w wielu formatach oraz na różne systemy i urządzenia („Urządzenia”). Ponadto firma świadczy usługi potencjalnym i obecnym klientom („Usługi”). Codemasters może zbierać dane osobowe użytkowników, którzy korzystają z Witryny lub Gier. Korzystając z Witryny i/lub grając w Gry, użytkownik wyraża zgodę na:

 • potwierdza, że wszystkie dostarczane nam przez niego dane osobowe są prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem;
 • zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o jakichkolwiek zmianach w tych danych osobowych; oraz
 • wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych przez nas i naszych usługodawców zgodnie z niniejszą polityką.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z aktualnymi przepisami prawa brytyjskiego dotyczącymi ochrony danych. Niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie do Witryny, Usług i Gier firmy Codemasters, a nie do witryn innych firm lub organizacji, do których łącza możemy udostępniać. Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę Codemasters na potrzeby dostarczania użytkownikowi usług i produktów Codemasters oraz do innych celów wspomnianych poniżej. Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą informacji podanych w sekcji „Kontakt z nami”.

Dane osobowe użytkownika

Firma Codemasters ma zamiar przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie prywatności obowiązujących na terytoriach, na których prowadzi działalność.

Firma Codemasters rozumie obawy użytkownika dotyczące ochrony danych, które może przekazać nam, osobie trzeciej działającej w naszym imieniu (listę takich osób trzecich można uzyskać na życzenie) lub uzyskanych przez nas w toku korzystania przez użytkownika z Witryny, Gier lub Usług świadczonych przez Codemasters. Niniejsze Oświadczenie nie ma na celu zastąpić warunków jakiejkolwiek umowy zawartej przez użytkownika z nami ani praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Gromadzone przez nas informacje

Możemy gromadzić następujące informacje o użytkowniku:

 • jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i lokalizacja;
 • dane rejestracyjne i informacje o użytkowaniu (w tym dane konta i hasła);
 • informacje o odwiedzinach użytkownika w naszej Witrynie (w tym dane dotyczące ruchu, dane lokalizacyjne, blogi, historia przeglądania, sekwencja otwieranych stron internetowych oraz znaczniki daty/godziny) (gromadzone automatycznie, gdy użytkownik odwiedza Witrynę);
 • informacje o Urządzeniu użytkownika (w tym identyfikator urządzenia, typ i model urządzenia, system operacyjny oraz rodzaje i wersje oprogramowania, język, typ przeglądarki oraz typ wyświetlacza, adres MAC, adres IP i identyfikator pakietu) (gromadzone automatycznie, gdy użytkownik odwiedza Witrynę);
 • dane demograficzne, dane profilu oraz dane analityczne z gry (gromadzone dane zależą od produktu);
 • szczegółowe informacje o korespondencji z użytkownikiem (w tym wszelkie uwagi lub opinie użytkownika na temat Witryny, Gier lub Usług);
 • informacje o lokalizacji, takie jak kraj lub adres, podane przez użytkownika lub wynikające z informacji o Urządzeniu (np. adresu IP), gromadzone za zgodą użytkownika lub gdy wymagają tego przepisy prawa; Codemasters może również gromadzić informacje o dokładnym położeniu Urządzenia;

Jak wykorzystujemy gromadzone dane

Tam, gdzie dotyczy z uwagi na obowiązujące przepisy, wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika będzie uzasadnione przez przynajmniej jeden warunek przetwarzania. W większości przypadków warunkiem będzie:

 • fakt, że użytkownik udzielił nam zgody na wykorzystywanie Danych osobowych w dany sposób, np. gdy użytkownik udziela nam zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych dotyczących naszych produktów i usług;
 • fakt, że korzystanie z Danych osobowych użytkownika jest zgodne z naszym uzasadnionym interesem jako komercyjnej organizacji. Przykładowo będziemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia informacji na temat tego, jak Witryna jest użytkowana w celu stałego doskonalenia jej układu w oparciu o to, jak użytkownik i inni użytkownicy wchodzą w interakcję z jej treścią, a także w celu dostosowania Witryny do użytkownika (np. pokazując treści lub języki odpowiednie dla lokalizacji geograficznej użytkownika), pod warunkiem że takie wykorzystywanie będzie odbywało się w proporcjonalny sposób i z poszanowaniem praw użytkownika do prywatności;
 • fakt, że wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika przez nas jest niezbędne w celu realizacji umowy lub podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy (np. w celu zarządzania kontem użytkownika) i/lub
 • fakt, że wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika przez nas jest niezbędne do przestrzegania odpowiednich obowiązków prawnych lub regulacyjnych.

Możemy wykorzystywać zebrane przez nas informacje o użytkowniku do następujących celów:

 • odpowiadanie na konkretne zapytania lub skargi użytkownika. Przykładowo jeśli użytkownik zgłosi się do nas z kwestią techniczną, użyjemy jego danych kontaktowych i informacji technicznych w celu rozwiązania problemu;
 • dostarczanie oferowanych przez nas usług i zarządzanie nimi, w tym gdy użytkownik rejestruje się w celu ich otrzymywania;
 • umożliwianie użytkownikowi korzystania z funkcji i działań w naszej Witrynie;
 • weryfikowanie i uwierzytelnianie konta;
 • bezpośredni marketing informujący użytkownika o mogących zainteresować go produktach i usługach. Za zgodą użytkownika możemy również dostarczać mu informacje od osób trzecich, które według nas mogą go zainteresować. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji (chce zrezygnować z ich otrzymywania), powinien odwiedzić witrynę lub wysłać wiadomość na adres: privacy@Codemasters.com
 • zarządzanie ankietami i badaniami opinii. Uczestnictwo jest zawsze dobrowolne. Czasami w ramach podziękowania za poświęcony czas i wysiłek możemy oferować możliwość wygrania nagród;
 • zarządzanie konkursami i/lub promocjami Codemasters oraz rejestracja w nich. Nasze konkursy i promocje mogą podlegać dodatkowym warunkom (które mogą również dotyczyć sposobu, w jaki obchodzimy się z danymi osobowymi użytkownika). Użytkownik powinien przeczytać obowiązujące warunki przed przystąpieniem do konkursów lub promocji;
 • informacje techniczne oraz informacje o sposobie użytkowania. Nasz sukces polega na tworzeniu gier atrakcyjnych dla klientów. Aby dbać o najwyższą jakość gier, możemy gromadzić i analizować przechowywane przez nas dane w celu rozpoznania preferencji użytkowników Witryny, Gier i Usług i doskonalenia gier i usług Codemasters na ich podstawie. Informacje te posłużą również do wykrywania oszustw, działań mających negatywny wpływ na doświadczenie gracza, zagrożeń dla bezpieczeństwa lub innych działań niezgodnych z prawem.
 • analiza i doskonalenie działalności gospodarczej i witryny;
 • reklamowanie i promowanie na łamach witryny i w aplikacjach produktów i usług – naszych oraz naszych usługodawców i zaufanych osób trzecich;
 • administracja witryną i systemem oraz weryfikacja kont;
 • Rankingi, pseudonimy, nazwy klubów / informacje o klubach;
 • przestrzeganie wymogów lub żądań prawnych lub regulacyjnych.
 • gdy użytkownik korzysta z funkcji powiązanych z zewnętrznymi portalami społecznościowymi, które udostępniają reklamy i zapraszają do interakcji z portalem (zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności portali społecznościowych, aby ewentualnie zrezygnować z ich usług)
 • jeśli zarejestrujesz się w naszej usłudze RaceNet, wykorzystamy informacje z Twojego zaangażowania w Gry, aby połączyć się z Twoim profilem RaceNet (niektóre z tych informacji będą dostępne tylko dla Ciebie, chyba że powiesz nam inaczej, zmieniając ustawienia prywatności RaceNet)

Zobowiązujemy się kontynuować opracowywanie funkcji umożliwiających użytkownikowi Gier wyłączenie gromadzenia informacji, które nie są kluczowe z punktu widzenia analizy danych.

Odwiedzający nasze witryny

W naszej Witrynie Dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail użytkownika) są gromadzone, gdy użytkownik dobrowolnie prześle je za pomocą formularza Witryny, np. prosząc o udzielenie informacji na temat produktu lub pobierając badanie lub artykuł. Inne informacje, które również mogą stanowić Dane osobowe (takie jak typ przeglądarki, adres IP, nazwa domeny, liczba i daty odwiedzin w Witrynie oraz czas spędzony na przeglądaniu Witryny przez użytkownika) mogą być gromadzone poprzez pliki cookie i inne technologie śledzenia (takie jak przezroczyste pliki GIF). Możemy również gromadzić Dane zagregowane (np. liczba odwiedzających logujących się w Witrynie).

Przedstawiciele potencjalnych i istniejących klientów

Możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać Dane osobowe klientów Codemasters wyłącznie w imieniu naszych klientów i na ich polecenie. Do tych celów pełnimy rolę i będziemy uznawani za administratora takich danych osobowych.

Dane osobowe mogą być również gromadzone bezpośrednio przez nas lub przez naszego przedstawiciela, gdy użytkownik zawiera umowę z nami lub zgłasza nam zapytania lub skargi poprzez telefon, e-mail lub pocztę. Firma Codemasters lub jej przedstawiciel mogą gromadzić służbowe dane kontaktowe użytkownika oraz informacje o jego zawodzie lub pracownikach, a także informacje o użytkowniku, gdy uczestniczy on w spotkaniach lub imprezach bądź subskrybuje nasze biuletyny.

Dzieci

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od lub na temat dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli użytkownik ma poniżej 13 lat, nie powinien podawać informacji o sobie lub znajomych za pośrednictwem tej Witryny (w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub jakichkolwiek używanych pseudonimów lub nazw użytkownika).

Użytkownik odpowiada za wszelkie użytkowanie Witryny na jego urządzeniu. Jeśli wykryjemy lub mamy powody przypuszczać, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13. roku życia bez potwierdzonej zgody rodzicielskiej, usuniemy te informacje i możemy podjąć działania w celu zapobieżenia dalszego zbierania informacji od tego użytkownika (włącznie z ograniczeniem dostępu do i/lub korzystania z Witryny z urządzenia użytkownika). Jeśli użytkownik uważa, że może posiadać informacje od lub na temat dziecka poniżej 13. roku życia, prosimy o kontakt z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.

Bezpieczeństwo

Firma Codemasters wdrożyła środki mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że dane osobowe przesyłane przez Internet są całkowicie bezpieczne. Użytkownik przesyła dane osobowe przez Internet na własne ryzyko.

Zarejestrowany użytkownik ma obowiązek dbać o poufność swojego hasła. Nie należy udostępniać nikomu swojego hasła.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym usługodawcom do celów opisanych w niniejszej polityce. Nasi usługodawcy obejmuję firmy technologiczne dostarczające Codemasters zestaw narzędzi dla programistów („SDK”) lub inne usługi. Przykładowi usługodawcy, z których może korzystać obejmują (lista ta nie jest wyczerpująca):

 • Amplitude i Unity (usługi analityczne)
 • Bidstack Limited: Aby w pełni zrozumieć, jak firma Bidstack wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z jej polityką prywatności. Znajdziesz ją na stronie internetowej firmy na https://www.bidstack.com/privacy-policy
 • Chartboost, Inc. Dodatkowe informacje o usługach firmy Chartboot i jej politykę prywatności można znaleźć w jej witrynie pod adresem https://www.chartboost.com
 • Facebook (funkcje społecznościowe i/lub reklamy)
 • Flurry Analytics. Informacje na temat tego, jak firma Flurry wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w jej polityce prywatności, którą można znaleźć na głównej stronie firmy http://www.flurry.com
 • Fuse Powered Inc. Informacje na temat tego, jak firma Fuse Powered Inc. wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w jej Polityce prywatności dostępnej na głównej stronie firmy pod adresem https://www.fusepowered.com
 • Gamesparks. Dodatkowe informacje o usługach firmy Gamesparks i jej politykę prywatności można znaleźć pod adresem http://www.gamesparks.com.
 • Google AdMob (dla reklamodawców)
 • Helpshift (obsługa klienta)
 • Medium Entertainment, Inc., dostawca platformy PlayHaven. Informacje na temat tego, jak firma Media Entertainment, Inc. wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w jej Polityce prywatności dostępnej na głównej stronie firmy pod adresem http://www.playhaven.com
 • Tapjoy. Dodatkowe informacje o usługach firmy Tapjoy i jej politykę prywatności można znaleźć pod adresem http://www.tapjoy.com
 • UnityAd (reklamy)

Ci usługodawcy mogą również przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z własną polityką prywatności. Przed przesłaniem jakichkolwiek informacji przez Witrynę użytkownik powinien odwiedzić te witryny, aby upewnić się, że nie obiekcji do wykorzystywania jego danych osobowych w opisany sposób. Używając Witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych przez usługodawców zgodnie z opisem w odpowiednich politykach prywatności.

Dane użytkownika mogą być udostępniane reklamodawcom w celu zapewnienia użytkownikowi kierowanych lub zgodnych z jego zainteresowaniami reklam. Osobom trzecim mogą zostać przekazane zagregowane informacje o użytkownikach; nie pozwalają one na identyfikację indywidualnego użytkownika.

Nie będziemy wypożyczać ani sprzedawać danych osobowych użytkownika bez jego zgody (chyba że w ramach sprzedaży całości lub znacznej części aktywów firmy Codemasters).

Firma Codemasters może również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli uważa, że jest to niezbędne w celu:

 • zachowania zgodności z wymogiem prawnym lub żądaniem odpowiedniego organu ścigania lub zgodności z procedurą prawną;
 • egzekwowania warunków naszej Witryny lub innej umowy; lub
 • chronienia i bronienia praw lub własności firmy Codemasters lub interesów jej użytkowników i/lub osób trzecich.

Współpracujemy z osobami trzecimi, które pomagają nam w zarządzaniu firmą i dostarczaniu usług. Firma Codemasters i jej usługodawcy (zgodnie z poniższą definicją) ujawniają udostępniają Dane osobowe użytkownika:

 • pomiędzy firmą Codemasters a jej Podmiotami stowarzyszonymi;
 • zewnętrznym usługodawcom („Usługodawcy”) świadczącym usługi dla nas lub w naszym imieniu (w tym, którzy mogą przetwarzać dane kandydata na stanowisko, hostować materiały dotyczące relacji z inwestorami, świadczyć usługi kurierskie, pomagać w zarządzaniu naszymi systemami IT i back office, rozpowszechniać materiały marketingowe lub przechowywać dane dotyczące naszych Gier i/lub świadczyć Usługi w naszym imieniu, takie jak obsługa klienta). Tacy Usługodawcy są zobowiązani zawartą z nami umową do traktowania Danych osobowych użytkownika w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi prywatności i ochrony danych;
 • osobom trzecim w związku z proponowaną lub rzeczywistą transakcją sprzedaży, fuzji lub przeniesienia całości lub części firmy lub oddziały; oraz
 • innym osobom, gdy mamy obowiązek prawny do ujawnienia Danych osobowych użytkownika i wyłącznie, gdy jest to dozwolone lub wymagane na mocy obowiązującego prawa. Takie ujawnienia mogą być dokonywane wobec sądów, w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów państwowych, regulacyjnych i ścigania w Unii Europejskiej i na całym świecie oraz w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności.

Transgraniczne przesyłanie danych

Podmioty stowarzyszone i Usługodawcy Codemasters znajdują się na całym świecie. Dlatego Dane osobowe użytkownika mogą być wysyłane do krajów, których przepisy o ochronie danych zapewniają innym poziom ochrony niż kraj zamieszkania użytkownika. Przykładowo jeśli użytkownik zapyta o usługi świadczone przez nas poza UK, przekażemy zapytanie do odpowiednich biur w takich krajach. Możemy również dokonać innych zagranicznych ujawnień Danych osobowych użytkownika, np. jeśli otrzymamy zgodne z prawem lub regulacjami żądanie zagranicznego organu ścigania.

Zawsze będziemy podejmować środki mające na celu zapewnienie, aby transgraniczne przesyłanie danych odbywało się w sposób chroniący prawa i interesy użytkownika:

 • będziemy przesyłać Dane osobowe użytkownika tylko do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom prawnej ochrony lub w przypadku, gdy uznamy, że podjęto zadowalające alternatywne działania mające na celu ochronę prywatności użytkownika;
 • wszelkie otrzymane żądania danych od organów ścigania lub regulacyjnych będą uważnie weryfikowane przed ujawnieniem Danych osobowych.

Na żądanie użytkownika przekażemy mu dodatkowe informacje na temat typów odbiorców jego Danych osobowych i krajów, do których mogą one być przesyłane. Użytkownik ma prawo poprosić nas o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących stosowanych przez nas zgodnie z powyższym opisem środków ochrony. W celu uzyskania więcej informacji użytkownik powinien skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji „Kontakt z nami”.

Jak chronimy i przechowujemy dane użytkownika

Traktujemy bezpieczeństwo gromadzonych informacji bardzo poważnie. Wdrożyliśmy i stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, polityki i procedury mające na celu obniżenie ryzyka przypadkowego zniszczenia lub utraty bądź nieupoważnionego ujawnienia lub dostępu do takich informacji, odpowiednie do charakteru takich danych. Niektóre środki, które stosujemy: nakładanie wymogu zachowania poufności na pracowników i Usługodawców; niszczenie lub trwała anonimizacja Danych osobowych, które nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

Zachowanie danych osobowych użytkownika

Zachowany Dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to zasadnie niezbędne do celów, dla których je zebrano, zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu. W niektórych przypadkach możemy przechowywać Dane osobowe użytkownika dłużej, na przykład gdy wymagają tego przepisy, regulacji, wymogi dotyczące podatków lub księgowości.

W określonych okolicznościach możemy przechowywać Dane osobowe użytkownika przez dłuższe okresy czasu, aby dysponować dokładną dokumentacją kontaktów użytkownika z nami w przypadku jakichkolwiek skarg lub obiekcji lub jeśli zasadnie uważamy, że istnieje możliwość wniesienia pozwu sądowego w związku z Danymi osobowymi lub kontaktami użytkownika.

Jeśli uzyskaliśmy Dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu informacji marketingowych na temat naszych usług, będą one przechowywane tylko do momentu rezygnacji użytkownika z otrzymywania takich materiałów od firmy Codemasters, w celu uniknięcia dalszego kontaktowania się z użytkownikiem w celach marketingowych. Stosujemy zawiadomienia dotyczące zachowania danych w odniesieniu do prowadzonej przez nas dokumentacji. Gdy Dane osobowe użytkownika nie będą już wymagane, zadbamy o ich bezpieczne usunięcie.

Łącza i witryny osób trzecich

Oprócz informacji zbieranych offline niniejsze Oświadczenie dotyczy również Danych osobowych zbieranych w tej Witrynie. Witryna zawiera łącza do naszych partnerskich witryn i innych witryn, w tym dostęp do treści, produktów i usług takich partnerskich i innych witryn. W niektórych przypadkach takie inne witryny są udostępniane z użyciem technologii zapewniającej „płynną” nawigację i mogą wydawać się być częścią naszej Witryny. Chociaż niektóre podmioty kontrolujące te witryny zawarły z nami umowę, nie dotyczy to wszystkich, więc zalecamy zapoznanie się z poszczególnymi politykami ochrony prywatności i innymi warunkami każdej linkowanej witryny przed przesyłaniem swoich Danych osobowych. Nie odpowiadamy za ani nie kontrolujemy warunków lub oświadczeń dotyczących prywatności tych witryn, nie sprawdziliśmy ich i nie przyjmujemy odpowiedzialności z tytułu treści tych witryn lub sposobu, w jaki wykorzystują, przechowują lub zabezpieczają Dane osobowe użytkownika.

Reklamy osób trzecich

Możemy wyświetlać w tej Witrynie reklamy osób trzecich. Mogą być z nimi powiązane pliki cookies lub inne technologie śledzenia. Uwaga: Firma Codemasters nie ponosi odpowiedzialności za działanie ani jakiekolwiek czynności realizowane przez pliki cookies lub inne technologie śledzenia utworzone i umieszczone przez naszych zewnętrznych usługodawców. W odniesieniu do tych plików cookies i technologii śledzenia zewnętrzni usługodawcy pełnią rolę administratorów danych i zalecamy zapoznanie się z ich indywidualnymi politykami prywatności.

Prawa i sposób rezygnacji z przetwarzania danych lub zażądania zmian

Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków i w niektórych przypadkach zależnie od realizowanej przez nas czynności przetwarzania, użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące jego Danych osobowych.

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania/usunięcie danych osobowych
 • Prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Prawo do przesyłania swoich danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec sposobu, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego
 • Prawo do uzyskania kopii środków bezpieczeństwa stosowanych do przesyłania danych poza jurysdykcję użytkownika
 • Prawo do złożenia skargi w lokalnym organie nadzorczym

Przed ujawnieniem żądanych Danych osobowych możemy poprosić użytkownika o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości i do celów bezpieczeństwa. Zastrzegamy prawo do pobrania opłaty, gdy zezwala na to prawo, przykładowo jeśli żądanie użytkownika jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw poprzez kontakt z nami. Podejmiemy wszelkie zasadne starania, aby niezwłocznie uszanować żądanie użytkownika lub poinformujemy go, jeśli potrzebujemy dodatkowych informacji do realizacji żądania.

Możliwe, że nie zawsze będziemy w stanie w pełni zrealizować żądanie użytkownika, przykładowo gdy naruszałoby to nasz obowiązek zachowania poufności wobec innych lub jeśli prawo zezwala nam na przetworzenie żądania w inny sposób.

Zawiadomienia o zmianach

Zalecamy sprawdzanie tego Oświadczenia za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą Witryną lub przekazuje nam swoje Dane osobowe offline, gdyż możemy od czasu do czasu aktualizować Oświadczenie poprzez publikację zmienionej wersji w niniejszej Witrynie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania, a dalsze korzystanie z Witryny przez użytkownika lub niesprzeciwienie się wykorzystywaniu jego Danych osobowych oznacza zgodę na wszelkie zmiany.

Pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia

W razie pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia prosimy o kontakt z naszą witryną pod adresem www.codemasters.com

Postanowienia ogólne

Jeśli zmienimy niniejszą Politykę ochrony prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie i możemy umieścić powiadomienia na innych stronach Witryny, aby użytkownik był świadom tego, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wszelkie takie zmiany.

Od czasu do czasu Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Możemy nie obsługiwać linkowanych witryn i nie polecamy treści, przeglądania ani produktów takich linkowanych witryn. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za korzystanie z linkowanych witryn. Podczas korzystania z linkowanych witryn należy zachować ostrożność i mieć na uwadze warunki korzystania z usługi takich witryn. Jeśli użytkownik przejdzie do innych witryn, używając łącza z naszej Witryny do innej witryny, możemy otrzymać zagregowane lub w inny sposób anonimizowane informacje statystyczne dotyczące wizyty użytkownika oraz zakupów dokonanych przez niego w takich witrynach. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki ochrony prywatności lub treści innych witryn, a wizyta użytkownika w takich witrynach nie jest chroniona przez naszą politykę ochrony prywatności.

Użytkownik powinien powiadomić nas, jeśli uważa, że posiadane przez nas dane na jego temat są niedokładne lub niekompletne. Użytkownik może usunąć, zmienić lub modyfikować informacje z naszych baz danych poprzez kontakt mailowy: Privacy@Codemasters.com. Użytkownik może również skontaktować się z nami pod tym adresem e-mail w celu skorzystania z prawa dostępu do swoich danych osobowych.

W razie pytań dotyczących sposobu traktowania lub ochrony jego danych osobowych lub jego praw na mocy niniejszej polityki ochrony prywatności użytkownik powinien skontaktować się z działem obsługi klienta Codemasters, wysyłając pismo na wskazany poniżej adres lub wiadomość e-mail: Privacy@Codemasters.com

Codemasters Campus, Stoneythorpe, Southam CV47 2DL, Wielka Brytania.

INFORMACJE W PLIKACH COOKIE

W celu udoskonalania tresci oraz ofert prezentowanych w naszych witrynach uzywamy plików cookie (informacji przechowywanych przez przegladarke uzytkownika) do sledzenia danych na stronach czytanych przez odwiedzajacych nasza witryne. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przesylane z witryn internetowych do komputera. Plik cookie moze byc traktowany jako wizytówka uzytkownika Internetu, która umozliwia okreslenie terminu ponownej wizyty uzytkownika w witrynie internetowej. Pliki cookie stosowane przez nas sluza do celów analitycznych.

Pliki te umożliwiają nam rozpoznawanie i zliczanie gości oraz określanie tras ich nawigacji po naszych witrynach. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez nas indywidualnych plików analitycznych cookie oraz metod ich rozpoznawania są dostępne pod adresem aboutcookies.codemasters.com. Choć na podstawie tych informacji nie jesteśmy w stanie identyfikować użytkowników, to w przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na przekazanie w witrynie danych umożliwiających identyfikację, te dane mogą zostać powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie.

Dyrektywa Unii Europejskiej w zakresie poufnosci i komunikacji elektronicznej z 2003 r. z pózniejszymi poprawkami z 2016 r. („Dyrektywa”) okresla pliki cookie jako „narzedzia uzyteczne i dozwolone przez prawo” wzgledem wielu czynnosci, wliczajac weryfikowanie tozsamosci uzytkowników witryn internetowych. Dyrektywa stanowi o obowiazku informowania uzytkowników witryn internetowych o fakcie stosowania plików cookie (dokladnie to robimy tutaj!) i sposobach ich uzytkowania.

Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne pod adresem www.allaboutcookies.org. Ponadto, Dyrektywa stanowi o obowiązku poinformowania użytkowników witryn internetowych o możliwości włączenia funkcji odrzucania plików cookie w ich komputerach. Funkcja ta może zostać ustawiona w przeglądarce internetowej w tryb automatycznego odrzucania wszystkich plików cookie lub powiadamiania o działaniu pliku cookie. Szczegółowe instrukcje są dostępne pod adresem www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Jezeli przegladarka uzytkownika nie jest ustawiona w tryb odrzucania plików cookie, nasz system stworzy plik cookie przy pierwszej wizycie w naszych witrynach internetowych. Niemniej jednak nalezy miec swiadomosc, ze nasze witryny internetowe nie beda dzialac bez plików cookie i z tego powodu zalecamy wylaczenie funkcji odrzucania.

Polityka nazewnictwa

Wybierajac wyswietlane imie/nazwe dla konta Codemasters, gry online, uslugi, postaci, nazwy zespolu lub obiektu, gracz musi byc swiadomy istnienia okreslonych ograniczen i nazw, których NIE moze uzyc:

 1. Nazwy historyczne lub majace znaczenie religijne.
 2. Powszechne nazwy lub odniesienia do substancji, kultury oraz akcesoriów zwiazanych z narkotykami.
 3. Nazwy o charakterze seksualnym, znieslawiajace, obsceniczne, obrazliwe z powodów rasowych lub etnicznych, lub slangowe.
 4. Nazwy zwiazane z popularnymi na calym swiecie zarejestrowanymi znakami towarowymi produktów, towarów, materialów lub uslug.
 5. Nazwy mogace krzywdzic, wykpiwac lub nasladowac firme Codemasters, jej pracowników, partnerów lub przedstawicieli podmiotów trzecich, znieslawiajace lub mogace obrazac lub krzywdzic jakikolwiek tego rodzaju podmiot lub jakakolwiek zatrudniona tam osobe.
 6. Nazwy wykpiwajace lub nasladujace dowolna postac z gier firmy Codemasters.
 7. Blednie pisane odmiany nazw lub homonimy zwiazane z jakimikolwiek powyzszymi regulami dotyczacymi nazw.

W niektórych grach online Codemasters moze istniec mozliwosc zakupu zmiany nazwy dla jednego lub wiecej awatarów za posrednictwem sklepu gry. W przypadku skorzystania z tej opcji, wszystkie powyzsze zasady wciaz maja zastosowanie. Jezeli firma Codemasters zmieni nazwe awatara, która zostala nadana za posrednictwem zakupu w sklepie, a stanowi naruszenie powyzszych zasad, nie nastepuje zwrot pieniedzy za zakup.

Egzekwowanie polityki dot. nazewnictwa

Jesli jakiekolwiek wyswietlane imie/nazwa lub awatar wystepujacy w grze narusza którakolwiek z powyzszych zasad dotyczacych nazewnictwa, Obsluga techniczna konta Codemasters zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany nazwy na bardziej odpowiednia. Firma Codemasters nie bedzie angazowac sie w jakakolwiek dyskusje dotyczaca kolejnych zmian nazw awatarów o zmienionych wczesniej nazwach, a decyzja Obslugi technicznej konta Codemasters jest ostateczna.
 2. tymczasowego zawieszenia lub stalego usuniecia konta bez uprzedniego powiadomienia.

Codemasters Terms of Service for applications downloaded for Mobile devices through the Apple Store and Google Play Store

THE CODEMASTERS SOFTWARE COMPANY LIMITED TERMS OF SERVICE AND END USER LICENSE AGREEMENT FOR MOBILE GAMES AND SERVICES ("EULA")

IMPORTANT - READ CAREFULLY

1.                   INSTALLING AND ACCESS

1.1                The terms of this EULA govern the relationship between you and The Codemasters Software Company Limited located at Codemasters Campus, Stoneythorpe, Warwickshire, CV47 2DL, United Kingdom (hereinafter "Codemasters " or "Us" or "We") regarding your use of Codemasters mobile game software and includes any applicable updates applied or activities carried out by Codemasters to support, maintain and otherwise run the game as a service (the “Game”). “Codemasters" includes “Affiliates”, which shall mean subsidiaries, parent companies, joint ventures and other corporate entities under common ownership of Codemasters.

1.2                The Game is licensed, and not sold, and this Agreement confers no title or ownership to the Game or any copy thereof.

1.3                Use of the Game is also governed by Codemasters Privacy Policy, which is incorporated herein by reference. Your privacy is important to us and we encourage you to read the Codemasters Privacy Policy carefully and use it to make informed decisions.

1.4                By creating an account or accessing or using the Game you accept and agree to be bound by this EULA and consent to the collection, use and storage of your information as outlined in Codemasters Privacy Policy.

1.5                You are responsible for any fees, including internet connection or mobile fees that you incur when accessing the Game.

1.6                If you do not accept the terms of this EULA, do not install, use or access the Game.

1.7                We do not knowingly collect personal data from or about children under 13 years of age. If you are under 13 years old, you must not provide any information about yourself or your friends via the Game (including your name, address, telephone number, e-mail address or any screen name or user name you may use).

1.8                If we learn or have reason to believe that we have collected or received personal data from or about a child under 13 without verified parental consent, we will delete that information and may take action to prevent any further information being collected about them (including restricting access to and/or use of the Game). If you believe we might have any information from or about a child under 13 years old, please contact us using the contact details below.

2.                   OWNERSHIP AND LIMITED LICENSE

2.1                The Game is protected by the intellectual property law of England and Wales (including the copyright law), international copyright treaties and conventions and other laws. Codemasters grants you the non-exclusive, limited right and license to install and use one copy of the Game solely for your personal use.

2.2                All intellectual property rights in and to the Game (including but not limited to video, audio, computer code, themes, derivative works, titles, objects, characters, character names, stories, dialogs, catch phrases, locations, concepts, artwork, graphics, animation, sounds, musical compositions, audio-visual effects, text, screen displays, methods of operation, moral rights, ‘applets’ incorporated into the Game and any related documentation) and other content incorporated therein) and title to any and all copies thereof are owned by Codemasters or its licensors, and you receive no right or interest therein other than the limited license in clause 2.1 above.

2.3                You understand that while at times you may "earn" "buy" or "purchase" (a) virtual currency, including but not limited to virtual coins, cash, tokens, or points, all for use in the Game; or (b) virtual in-game items (together with virtual currency, "Virtual Items"); these real world terms are only being used as shorthand. You do not in fact "own" the Virtual Items and the amounts of any Virtual Item do not refer to any credit balance of real currency or its equivalent. Rather, you may purchase a limited license to use the Virtual Items. The purchase and sale of the limited license referred to in this EULA is a completed transaction upon receipt of your direct payment or redemption a promotional credit, and/or virtual currency. Any "virtual currency" balance shown does not constitute a real-world balance or reflect any stored value, but instead constitutes a measurement of the extent of your license.

2.4                Codemasters owns, has licensed, or otherwise has rights to use all of the content that appears in the Game. Notwithstanding any provision to the contrary herein, you agree that you have no right or title in or to any content that appears in the Game, including without limitation the Virtual Items appearing or originating in the Game, whether "earned" in a game or "purchased" from Codemasters. Codemasters prohibits and does not recognize any purported transfers of Virtual Items effectuated outside of the Game, or the purported sale, gift or trade in the "real world" of anything that appears or originates in the Game, unless otherwise expressly authorized by Codemasters in writing. Accordingly, you may not sublicense, trade, sell or attempt to sell in-game Virtual Items for "real" money, or exchange Virtual Items for value of any kind outside of the Game and/or its supporting service, without Codemasters written permission. Any such transfer or attempted transfer is prohibited and void.

3.                   UPDATES TO THE EULA AND PRIVACY POLICY

3.1                Codemasters reserves the right, at our discretion, to change, modify, add or remove portions of the EULA and Privacy Policy at any time by updating any relevant urls. You may also be given additional notice, such as an e-mail message or messaging within the Game, of any changes. You will be deemed to have accepted such changes by continuing to use the Game and all amended terms shall automatically be effective 30 days after they are initially posted.

3.2                If at any point you do not agree to any portion of the then-current version of the EULA or the Privacy Policy, your license to use the Game shall immediately terminate and you must immediately stop using the Service.

To the extent the EULA and/or Privacy Policy conflict with any other Codematers terms, policy, rules or codes of conduct, the terms contained in the EULA and in the Privacy Policy shall govern.

4.                   LICENSE RESTRICTIONS

4.1                You agree to only use the Game, in accordance with this license.

4.2                Codemasters may revoke your license to access some features (such as multiplayer over a network) or all features of the Game if you violate or assist others in violating, the license limitations set forth below. YOU SHALL NOT:

Copy the Game and/or its content except as permitted under this licence.

Use the Game, or permit use of the Game, in a network, multi-user arrangement or remote access arrangement, including any online use except as otherwise allowed as a non-commercial private feature of the Game and/or explicitly permitted by Codemasters.

Make copies of the Game or any part thereof, except that you may make one copy of the Game for backup or archival purposes, or make copies of the materials accompanying the Game for non-commercial backup and reference only.

Sell, rent, lease, license, distribute, upload or otherwise transfer or make available to any other person the Game, in whole or in part, or use the Game or any part thereof in any commercial context, including but not limited to using in a service bureau, "cyber cafe", computer gaming centre or any other commercial location in which multiple users may access the Game without the express prior written consent of Codemasters. If required Codemasters may offer a separate site license agreement to permit you to make the Game available for commercial use; see the contact information below.

Reverse engineer, derive source code, modify, decompile, disassemble, or create derivative works of the Game, in whole or in part.

Remove, disable or circumvent any proprietary notices or labels contained on or within the Game.

Export or re-export the Game or any copy or adaptation in violation of any applicable laws or regulations.

Create data or executable programs that mimic data or functionality in the Game.

Create, use, offer, advertise, make available and/or distribute any so called "cheats" that influence and/or facilitate gameplay, including exploits of any in-game bugs, and thereby grant you and/or any other user an advantage over other players not using such methods.

Create, use, offer, advertise, make available and/or distribute any so called "hack" that accesses or modifies the software the Game in a manner not expressly authorised by Codemasters.

Create, use, offer, advertise, make available and/or distribute any code or software not expressly authorized by Codemasters, that can be used in connection with, the Game, and/or any component or feature thereof which changes and/or facilitates the gameplay.

Make improper use of Codemasters support services, including by submitting false abuse reports or using profane and abusive language in your communications with our support personnel.

Disrupt, overburden, or aid or assist in the disruption or overburdening of any computer or server used to support the Game or in any type of attack, including without limitation distribution of a virus, denial of service attacks, or other attempts to disrupt the Game or any other person's use or enjoyment of the Game.

Use the Service or any part thereof for any commercial purpose without Codemasters consent in writing, including but not limited communicating or facilitating any commercial advertisement or solicitation, or gathering or transferring Virtual Items for sale.

Use any unauthorized third party software that accesses, intercepts, "mines", or otherwise collects information from or through the support services relating to the Game or that is in transit from or to the Game, including, without limitation, any software that reads areas of RAM or streams of network traffic used by the Game to store information about Codemasters game content. Codemasters may, at its sole and absolute discretion, allow the use of certain third party user interfaces.

5.                   COMMUNICATION SERVICES AND USER GENERATED CONTENT

5.1                Codemasters may provide chat or other communication features as part of the support services for the Game. You agree that YOU WILL NOT:

Post any information/content that is abusive, threatening, obscene, defamatory, libelous, or racially, sexually, religiously, or otherwise objectionable or offensive.

Post any information/content that contains nudity, excessive violence, or offensive subject matter or that contains a link to such content.

Attempt to, or harass, abuse, or harm, or advocate or incite harassment, abuse or harm of another person, group, including Codemasters employees, including Codemasters customer service representatives.

Make available any material or information that infringes any copyright, trademark, patent, trade secret, right of privacy, right of publicity, or other right of any person or entity or impersonates any other person.

Transmit unauthorized communications, including junk mail, chain letters, spam and any materials that promote malware, spyware and downloadable items.

Solicit or attempt to solicit personal information from other users of the Game.

Collect, harvest or post anyone's private information, including personally identifiable information (whether in text, image or video form), identification documents, or financial information through the Game.

5.2                If Codemasters asks for users to set up an account or log-in for the Game or any support features of the Game the above restrictions set out in clause 5.1 shall also apply to any user name or account information.

5.3                If the Game allows for the sharing of any user generated content relating to the Game (“UGC”) the above restrictions set out in clause 5.1 shall also apply to such UGC.

5.4                You are entirely responsible for all UGC you post or otherwise transmit via the Game. Codemasters assumes no responsibility for the conduct of any user submitting any UGC, and assumes no responsibility for monitoring the Game for inappropriate or illegal content or conduct.

5.5                We have no obligation to monitor UGC or communication services. If We choose at any time, in our sole discretion, to monitor the Game or any associated communication services, we have the right, in our sole discretion, to edit, refuse to post, or remove any UGC or post and we may monitor and/or record your interaction with the Game or communications (including without limitation chat text and voice communications) when you are using the Game. By entering into this EULA, you hereby provide your irrevocable consent to such monitoring and recording.

6.                   THIRD PARTY ADVERTISING

6.1                You understand that the Game may feature advertisements from Codemasters or third parties. Codemasters disclosure of information for third party advertising is addressed in Codemasters Privacy Policy.

6.2                Codemasters may provide links to third party websites or vendors who may invite you to participate in a promotional offer in return for receiving an optional component of the Game and/or upgrades (such as in-game currency). Any charges or obligations you incur in your dealings with these third parties are your responsibility. Codemasters makes no representation or warranty regarding any content, goods and/or services provided by any third party even if linked to or from the Game, and will not be liable for any claim relating to any third party content, goods and/or services. The linked sites are not under the control of Codemasters and may collect data or solicit personal information from you. Codemasters is not responsible for their content, business practices or privacy policies, or for the collection, use or disclosure of any information those sites may collect. Further, the inclusion of any link does not imply endorsement by Codemasters of these linked sites.

7.                   GAME UPDATES AND PATCHES

7.1                From time to time Codemasters may provide updates, patches and other modifications to the Game that must be installed for the user to continue to play the Game properly or at all. Codemasters may update, patch or modify the Game remotely and access the Game residing on your device for such purpose, and you hereby grant to Codemasters the right to deploy and apply such patches, updates and modifications. All provisions of this agreement that refer to ‘Game’ shall also include such patches, updates and modifications.

8.                   ANALYTICS

8.1                We want to offer you the best gameplay experience as possible and we are constantly striving to improve our products. To help us achieve this we sometimes collect data relating to how you play the game, including what actions you take or selections you make, how long you play for and the performance of our online systems when you connect. This data is anonymised and is only kept for a reasonable period for analysis. For more information, please review our Privacy Policy.

9.                   LIMITED WARRANTY

9.1                Use of the Game is at your sole risk and is provided on an "as is" basis without warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, warranties of title or implied warranties of non-infringement, satisfactory quality or fitness for a particular purpose (except only to the extent prohibited under applicable law or with any legally required warranty period to the shorter of thirty days from first use or the minimum period required).

9.2                Without limiting clause 9.1, neither Codemasters or its Affiliates, or any of their directors, employees, agents, attorneys, third-party content providers, distributors, licensees or licensors warrant that the Game AND any supporting service relating to the Game will be uninterrupted or error-free.

10.                   LIMITATION ON DAMAGES

10.1                TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CODEMASTERS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER SIMILAR DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF REVENUES, LOST PROFITS, LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (HOWEVER SUCH LOSSES ARE QUALIFIED), ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO YOUR USE OF THE GAME AND/OR RELATED SERVICES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT CODEMASTERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

10.2                YOU FURTHER SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE THAT CODEMASTERS IS NOT LIABLE, AND YOU AGREE NOT TO SEEK TO HOLD CODEMASTERS LIABLE, FOR THE CONDUCT OF THIRD PARTIES, INCLUDING OTHER USERS OF THE GAME AND OPERATORS OF EXTERNAL SITES, AND THAT THE RISK OF THE GAME AND EXTERNAL SITES AND OF INJURY FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH YOU.

10.3                TO THE EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAWS, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL CODEMASTERS BE LIABLE TO YOU FOR MORE THAN THE AMOUNT YOU HAVE PAID CODEMASTERS IN THE SIX (6) MONTHS IMMEDIATELY PRECEDING THE DATE ON WHICH YOU FIRST ASSERT ANY SUCH CLAIM. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT IF YOU HAVE NOT PAID CODEMASTERS ANY AMOUNTS IN THE SIX (6) MONTHS IMMEDIATELY PRECEDING THE DATE ON WHICH YOU FIRST ASSERT ANY SUCH CLAIM, YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DISPUTE IS TO STOP USING GAME AND RELATED SERVICES.

10.4                SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR CERTAIN TYPES OF DAMAGES. THEREFORE, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN PARTICULAR, NOTHING IN THESE TERMS SHALL AFFECT THE STATUTORY RIGHTS OF ANY CONSUMER OR EXCLUDE OR RESTRICT ANY LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY ARISING FROM ANY NEGLIGENCE OR FRAUD OF CODEMASTERS.

11.                   TERMINATION

11.1                Without prejudice to any other rights of Codemasters, the license shall remain in effect for as long as you use, operate or run the Game. This Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In such event, you must uninstall and destroy all copies of the Game and all of its component parts. You may also terminate this Agreement (and Licence) at any time by destroying the Game and uninstalling it from your applicable hardware device. The sections entitled ‘Ownership and Limited License’, ‘License Restrictions’, Communication Services and User Generated Content, and ‘Limitations on Damages’, ‘Termination’, ‘Injunction’, ‘Indemnity’ and ‘Miscellaneous shall survive any termination of this Agreement.

11.2                Codemasters reserves the right to stop offering and/or supporting the Game or stop any service that supports or maintains the Game at any time either permanently or temporarily, at which point your license to use the Game or a part thereof (or that part of the supporting service) will be automatically terminated or suspended. In such event, Codemasters shall not be required to provide refunds, benefits or other compensation to users in connection with such discontinued elements of the Game and/or its supporting service.

12.                   INJUNCTION

12.1                As Codemasters would be irreparably damaged if the terms of this Agreement were not specifically enforced, you agree that Codemasters shall be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect to breaches of this Agreement, in addition to such other remedies as Codemasters may otherwise have under applicable laws.

13.                   INDEMNITY

13.1                You agree to indemnify, defend and hold harmless Codemasters, its partners, affiliates, contractors, officers, directors, employees and agents harmless from all claims, damages, losses and expenses (including reasonable legal fees) arising directly or indirectly from your acts or omissions to act in using the Game and/or it’s related services pursuant to the terms of this Agreement.

14.                   MISCELLANEOUS

14.1                This Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and supersedes all prior agreements and representations between them.

14.2                It may be amended only by a writing executed by both parties.

14.3                If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected.

14.4                Codemasters shall not be liable for any delay or failure to perform resulting from causes outside the reasonable control of Codemasters, including without limitation any failure to perform hereunder due to unforeseen circumstances or cause beyond Codemasters control such as acts of God, war, terrorism, riots, embargoes, acts of civil or military authorities, fire, floods, accidents, network infrastructure failures, strikes, or shortages of transportation facilities, fuel, energy, labor or materials.

14.5                This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and you consent to the exclusive jurisdiction of the courts of England.

If you have any questions concerning this license, you may contact Codemasters at:

The Codemasters Software Company Limited, Codemasters Campus,

Stoneythorpe,

Warwickshire,

CV47 2DL,

United Kingdom.

Tel +44 1926 816000

Fax +44 1926 817595